Решение № 84/31.01.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Смолско", Софийска област, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията

отпечатай тази страница