Решение № 82/30.01.2023 за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Градец", участъци Южен и Градище, Софийска област

отпечатай тази страница