Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 743 от 6.10.2022 г. за даване на съгласие за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит - Запад" и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

отпечатай тази страница