Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 50 от 23.1.2023 г. за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", община Бълчедръм

отпечатай тази страница