Решение № 48 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Братя Кунчеви", община Стара Загора

отпечатай тази страница