Решение № 178 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Исенов връх", община Стара Загора с правоприемника

отпечатай тази страница