Решение № 177 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Винарово", община Чирпан, област Стара Загора с правоприемника

Решение № 177 от 10.03.2023 - находище Винарово

отпечатай тази страница