Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заповед за ограничителен режим на територии, обслужвани от "ЕVN България Електроразпределение" ЕАД

Заповед Е-РД-16-10, считано от 04.00 ч. на 19.01.2016, за реда за въвеждане на ограничителен режим, чрез прекъсване снабдяването с ел. енергия на територии, обслужвани от електроразпределителното дружество в населени места и части от територията на областите - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Сливен и Бургас