Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Законът урежда обществените отношения, свързани със съхранението на въглероден диоксид в подходяща геоложка формация в земните недра