Природни ресурси и концесии

Филтрирай по:

1507 Предоставяне на информация от Националния геоложки фонд

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Предоставяне на информация от Националния геоложки фонд

още

Предоставяне на концесия за добив на подземни богатства

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

още

Прехвърляне на права и задължения по предоставени концесии за добив на подземни богатства

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

още

Издаване на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

още

Прехвърляне на права и задължения по предоставено разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Допълнително споразумение за прехвърляне на права по разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)

още

Предоставяне на разрешение за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Разрешение за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид в подходяща геоложка формация по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земната кора

още