Разделяне на съществуващата система за Управление на човешките ресурси и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 08.07.2015

Решение

Доклад, Протокол, Решение (30.07.2015 г.)

Договор за обществена поръчка (11.09.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 08.10.2015 г.)