Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия за нуждите на Министерството на енергетиката"

Дата на обявяване: 10.09.2016
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2016
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2016

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия за нуждите на Министерство на енергетиката""

Обява 9056396

Документация

Информация за удължаване на първоначален срок (20.09.2016 г.) 9056743

Протокол 1 (29.09.2016 г.)

Протокол 2 (14.10.2016 г.)

Договор (30.11.2016 г.)