Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Извършване на маркшайдерски измервания: за определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната инфраструктура /пътища, депа, отвали и други

Дата на обявяване: 25.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 26.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 26.03.2019

Извършване на маркшайдерски измервания: за определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната инфраструктура /пътища, депа, отвали и други/; взаимното положение на контура на площта на находището, концесионната площ и минните изработки, обемите добита минна маса и полезно изкопаемо; обработка на резултатите от контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, сравнителни анализи, предложения и други“

9085997

Обява и документация (25.02.2019 г.)

Разяснение (06.03.2019 г.)

Протокол 1.1 (02.04.2019 г.)

Протокол 1.2 (11.04.2019 г.)

Договор (30.05.2019 г.)