Филтрирай по:

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

Националният съвет по антикорупционни политики е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на пре...

още

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ по отношение на задължените по чл. 3, т. 22 и т. 23 от закона - по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по отношение на задължените по чл. 3, т. 22 и т. 23 от ЗПУКИ - по отношение на органите на управление и...

още

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ по отношение на задължените по чл. 3, т. 24 и т. 25 от закона - служители в МЕ и ръководителя на АУЕР

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ по отношение на задължените по чл. 3, т. 24 и т. 25 от ЗПУКИ - служителите в министерството и в администрацията, ръководителят на която е второстепенен разпоредител с бюд...

още