Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 23.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 30.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 30.10.2020

Покана и приложения (23.10.2020 г.)

Доклад (17.11.2020 г.)

Протокол (17.11.2020 г.)

Решение (17.11.2020 г.)