Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 04.03.2020
Краен срок за получаване на документи: 12.03.2020
Крайна дата за подаване на документи: 12.03.2020

Покана и приложения (04.03.2020 г.)

Доклад (06.04.2020 г.)

Протокол (06.04.2020 г.)

Решение (06.04.2020 г.)

Договор (20.05.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 15.05.2020 г., публикувано на 20.05.2020 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (22.05.2020 г.)