Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 22.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 29.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 29.10.2020

Покана и приложения (22.10.2020 г.)

Доклад (06.11.2020 г.)

Протокол (06.11.2020 г.)

Решение (06.11.2020 г.)