Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.07.2021
Краен срок за получаване на документи: 13.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 13.07.2021

Покана и приложения (06.07.2021 г.)

Доклад (28.07.2021 г.)

Протокол № 1 (28.07.2021 г.)

Протокол № 2 (28.07.2021 г.)

Решение (28.07.2021 г.)