Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.08.2020
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2020
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2020

Покана и приложения (06.08.2020 г.)

Протокол №1 (17.08.2020 г.)

Доклад (03.09.2020 г.)

Протокол №2 (03.09.2020 г.)

Решение (03.09.2020 г.)

Договор (29.10.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 26.10.2020 г., публикувано на 29.10.2020 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (13.06.2022 г.)