Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 05.08.2020
Краен срок за получаване на документи: 13.08.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2020

Покана и приложения (05.08.2020 г.)

Доклад (25.08.2020 г.)

Протокол (25.08.2020 г.)

Решение (25.08.2020 г.)

Договор (02.11.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 29.10.2020 г., публикувано на 02.11.2020 г.)