Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Богданово - север", област Бургас

Дата на обявяване: 03.01.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Богданово - север", разположена на територията на община Средец, област Бу...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Роса", обл. Благоевград

Дата на обявяване: 23.12.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Роса", разположена в землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ауста", област Кърджали

Дата на обявяване: 04.11.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ауста", разположена на територията на община Момчилград, обл...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ликудата", област Хасково

Дата на обявяване: 14.10.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ликудата", разположена на територията на община Ивайловград, област...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Каменитец", област Перник

Дата на обявяване: 30.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Каменитец", разположена на територията на община Брезник, об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Коко", Софийска област

Дата на обявяване: 30.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Коко", разположена в землищата на с. Мирково и с. Смолско, община Мирково,...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Еплика", област Хасково

Дата на обявяване: 26.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Еплика", разположена на територията на община Минерални бани...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ширините", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ширините", разположена в землищата на с. Крибул, с. Сатовча и с. Фъ...

още

Заповед № Е-РД-16-352/07.06.2022 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за проучване на минни отпадъци в площ "Насипища на рудник Медет", обл. Пазарджик

Дата на обявяване: 19.07.2022
Заповед № Е-РД-16-352/07.06.2022 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за проучване на минни отпадъци в площ "Насипища на рудник Медет", община Златица, област Софи...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Зетьово“,област Стара Загора и област Пловдив

Дата на обявяване: 27.05.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Зетьово“, разположена на територията на община Чирпан, област Стара Загора...

още