Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Попово лозе", област Бургас

Дата на обявяване: 05.04.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Попово лозе", разположена в землището на гр. Средец, община Средец, област ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Рибине", област Враца

Дата на обявяване: 12.03.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Рибине", разположена в землището на с. Лесура, община Криводол, обла...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Високото", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Високото", разположена в землищата на с. Дагоново и гр. Белица, община Бели...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали вплощ "Градинското", област Пловдив

Дата на обявяване: 16.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Градинското", разположена в землището на с. Виница, община Първомай, област...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Светлина", област Стара Загора и област Хасково

Дата на обявяване: 16.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Светлина", разположена на територията на общ. Гълъбово и Рад...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжена-2", област Стара Загора

Дата на обявяване: 13.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжена-2", разположена на територията на община Казанлък, област Стара Заго...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Бърдо", област Перник

Дата на обявяване: 13.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Бърдо", разположена на територията на община Перник и на община Радомир, об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Шавара“, обл. Пазарджик

Дата на обявяване: 06.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Шавара“, разположена в землищата на гр. Пазарджик и с. Звъничево, общ. Паза...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Рида", област Благоевград

Дата на обявяване: 02.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Рида", разположена в землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делче...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Преспа", област Велико Търново

Дата на обявяване: 02.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Преспа", разположена в землището на село Паскалевец, община Павликен...

още