Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Новини и акценти

За обществено обсъждане

Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията по процедурата "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RESTORE) от НПВУ

Основната цел на процедурата е създаване на възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и гарантиране на сигурността и стабилността на българската електроенергийна система. Тя ще допринесе и за изграждането на интелигентни мрежи, като гарантира висока степен на балансиране и управление на претоварването на мрежите, което е необходимо за интегриране на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Антикорупция

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg; Пишете ни

Пресцентър: Тел.: +359 2 9263 116,

+359 2 9263 288, +359 2 9263 304; press.energy@me.government.bg