Постъпили заявления и предоставени помощи за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници