Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Ива Петрова

Ива Петрова

Заместник-министър на енергетиката

В периода 2000-2009 г. Ива Петрова е работила в Министерството на енергетиката, където през 2008 г. достига длъжността директор "Енергийни пазари и преструктуриране". Отговаряла е за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други. След това – от февруари 2009 г. до края на юни 2010 г., е директор "Проекти и инвестиции" в Българския енергиен холдинг. Петрова е работила също като независим оценител на проектни предложения.
Тя е и хоноруван асистент в Стопанския факултет на СУ "Климент Охридски". Получава висшето си образование с магистърска специалност "Стопанско управление" в Софийския университет. Завършила и University of Birmingham, Великобритания. Притежава редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания. Била е съдружник в ЗБи Адвайзъри ООД – дружество, специализирано в управленско консултиране в енергетиката.

Владее английски език, ползва италиански език.

отпечатай тази страница