Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Южният газов коридор е проект от стратегическо значение за енергийната сигурност на европейските граждани

Южният газов коридор е проект от стратегическо значение за енергийната сигурност на европейските граждани свали снимката

Изграждането на Южния газов коридор ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за европейските граждани. Отчитайки направените ключови стъпки по реализацията на проекта през 2015 г., представителите на страните от Южния газов коридор бяха категорични, че общите им усилия за гарантиране на енергийната сигурност, подобряване на междусистемната свързаност и осигуряване на достъп до алтернативни енергийни източници трябва да продължи и през 2016-та година. В тазгодишната среща взеха участие зам.-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на енергийния съюз Марош Шефчович, специалният пратеник на САЩ по енергийните въпроси Амос Хохстийн, върховният представител на ЕК по въпросите на външните работи Федерика Могерини, представители от Гърция, Турция, Албания, Италия, Грузия, Черна гора и други.

По време на заседанието на консултативния съвет за изграждане на Южния газов коридор министърът на енергетиката на Азербайджан г-н Натиг Алиев определи България като катализатор за азерския природен газ към европейския пазар. Той благодари на българското правителство за подкрепата и предприетите действия за реализацията на проекта. Зам.-председателят на ЕК Марош Шефчович подчерта, че с достъпа на природен газ до Европа през Южния газов коридор се изпълнява принципът, приет по време на първата среща на Групата на високо равнище за изграждане на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа, а именно - всяка държава-членка на ЕС да има достъп до поне три различни източника на природен газ.

Министър Петкова припомни пред участниците във втората министерска среща на консултативния съвет за изграждане на Южния газов коридор, че в края на 2015 г. акционерите в проектната компания "Ай Си Джи Би" подписаха окончателното инвестиционно решение за интерконектора Гърция-България. "Проектът получи положителни решения по Оценка за въздействие върху околната среда както в България, така и в Гърция, извършват се отчуждителни процедури на терените. В момента продължава провеждането на пазарен тест, чиято първа фаза трябва да приключи до края на месец март тази година", каза още Петкова. По нейните думи резултатът от пазарния тест ще позволи стартиране на строителството на интерконектора до края на 2016-та година. За целта се подготвя стартирането на тръжни процедури. Енергийният министър Петкова подчерта, че чрез интерконекторите на България с Гърция и Турция природният газ от каспийския регион ще достигне до региона на Югоизточна Европа. Тя увери участниците в срещата, че България ще продължи да работи за успешната реализация на Южния газов коридор.

В подписаната декларация след Консултативния съвет за изграждане на Южния газов коридор интерконекторите Гърция-България и Турция-България бяха записани като неразделна част от инфраструктурата на проекта.

отпечатай тази страница