Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проведена процедура с предмет: "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"

Дата на обявяване: 09.12.2014

Протокол

Приложение

Решение

Доклад

Договор за възлагане на обществена поръчка (публикуван на 04.03.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 10.06.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 01.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 21.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 11.08.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 07.09.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 02.10.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.11.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 22.12.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 18.01.2016 г.)

Информация за приключил договор (26.02.2016 г.)

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение на договор (09.03.2016 г.)