Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проведена процедура с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката"

Дата на обявяване: 01.12.2014

Протокол

Приложение

Приложение

Решение

Доклад

Договор за възлагане на поръчката (публикуван на 16.04.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 10.06.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 01.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 21.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 11.08.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 07.09.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 02.10.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.11.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 25.11.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 22.12.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 18.01.2016 г.)

Информация за приключил договор (26.02.2016 г.)

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение на договор (09.03.2016 г.)