Предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки през 2016 г.

Дата на обявяване: 02.03.2016

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на енергетиката публикува предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки за нуждите на министерството.

Предварителни обявления