Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки

Дата на обявяване: 04.03.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на енергетиката публикува предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Министерство на енергетиката.

Предварителни обявления