Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 29.09.2015
Краен срок за получаване на документи: 09.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 09.11.2015

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на Министерството на енергетиката".

Решение

Обявление

Документация

Становище за предварителен контрол (17.08.2015 г.)

Становище за предварителен контрол (06.10.2015 г.)

Протокол 1 (11.12.2015 г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (06.01.2016 г.)

Протокол 2 (15.02.2016 г.)

Протокол 3 (15.02.2016 г.)

Решение за класиране (15.02.2016 г.)

Информация за освободена гаранция за участие в обществена поръчка (23.03.2016 г.)

Договор (04.04.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 20.05.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.06.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 07.07.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (28,07,2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (19.08.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (08.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (03.10.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (08.11.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (05.12.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (26.01.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (11.04.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (24.04.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (12.05.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (19.07.2017г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (14.11.2017г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (19.12.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (25.01.2018 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (26.03.2018 г.)