Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Манастирски възвишения", област Ямбол

Дата на обявяване: 11.07.2023

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "Манастирски възвишения", разположена на територията на община Тунджа, област Ямбол и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, кадастрална: 

Х [m]

Y [m]

контур 1

1

4679700.1

570004.1

2

4680064.2

573503.4

3

4679281.3

572570.8

4

4679146.2

572204.6

5

4678362.8

572181.0

6

4678129.6

572084.9

7

4677850.5

571252.2

контур 2

8

4679242.1

572614.5

9

4679848.6

573536.2

10

4679373.3

573757.7

11

4679385.1

573798.5

12

4679922.2

573680.0

13

4680237.5

574477.8

14

4679221.1

576517.7

15

4678029.1

576610.9

16

4678023.9

575918.6

17

4677517.7

576259.7

18

4676968.7

576110.4

19

4677626.7

574224.8

20

4676673.2

573089.1

21

4676655.0

572058.9

22

4677774.5

571303.5

23

4678056.2

572161.4

24

4678364.8

572295.4

25

4679114.1

572297.7

контур 3

26

4681298.1

575504.4

27

4681367.8

579439.2

28

4678952.8

583183.8

29

4676852.4

583220.9

30

4676801.2

580326.2

31

4677664.9

580304.8

32

4678066.9

580150.7

33

46781451.5

580376.6

34

4679126.1

579673.3

35

4678395.4

578764.5

36

4679489.2

577556.0

37

4679638.1

576407.5

38

4680421.6

575763.7

39

4680757.5

575876.