Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Русаля-2", област Велико Търново

Дата на обявяване: 23.05.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Русаля-2", разположена в землищата на с. Русаля и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново, описана със следните гранични точки в координатна система "БГС 2005", кадастрална: 

Х [m]

Y [m]

1

4779189.82

498702.03

2

4779192.04

498829.81

3

4779206.47

498867.38

4

4779195.22

498896.28

5

4779166.08

499051.04

6

4779141.16

499320.83

7

4779095.33

499308.99

8

4779132.93

499197.13

9

4779128.87

499025.30

10

4779144.94

498794.50

11

4779006.52

498801.72

12

4778827.82

498761.50

13

4778775.55

499091.67

14

4778826.91

499230.00

15

4778737.30

499177.20

16

4778618.15

498636.66