Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Йон", обл. Стара Загора

Дата на обявяване: 16.01.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Йон", разположена в землищата на с. Златна ливада и с. Зетьово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х [m]

Y [m]

1

4663679

490878

2

4663697

491049

3

4663695

491186

4

4663675

491328

5

4663648

491435

6

4663581

491603

7

4663445

491822

8

4663181

492072

9

4662617

492423

10

4662510

492516

11

4662405

492655

12

4662100

493179

13

4662017

493357

14

4661909

493630

15

4661790

494061

16

4661710

494049

17

4661779

493795

18

4661834

493705

19

4661862

493474

20

4662001

493352

21

4662167

492960

22

4662190

492863

23

4662527

492411

24

4662541

492346

25

4662713

492203

26

4663037

492017

27

4663157

492036

28

4663230

491956

29

4663306

491775

30

4663561

491559

31

4663579

491508

32

4663602

491351

33

4663634

491310

34

4663672

491130

35

4663566

490909

36

4663562

490864