Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Деница", област Враца

Дата на обявяване: 06.06.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Деница", разположена в землището на с. Злидол, община Мездра, област Враца, описана със следните гранични точки в координатна система „БГС 2005“, кадастрални:

Х [m]

Y [m]

1

4773136.1

337091.1

2

4773281.2

337552.5

3

4773312.4

337920.1

4

4772779.4

337763.2

5

4772718.0

337517.5

6

4772853.4

337462.3