Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Обявление за предварителна информация за възлагане на обществени поръчки през 2017 г.

Дата на обявяване: 28.02.2017

Министерството на енергетиката публикува обявление за предварителна информация за възлагане на обществени поръчки за нуждите на ведомството.

Обявление за предварителна инфорамция (28.02.2017 г.)