Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Куриерски услуги за обезпечаване дейността на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 25.03.2015

Куриерски услуги за обезпечаване дейността на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Споразумение към договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 "Осигуряване на куриерски услуги във връзка с дейността на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и други дирекции"