Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 22.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 29.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 29.10.2020

Покана и приложения (22.10.2020 г.)

Доклад (20.11.2020 г.)

Протокол (20.11.2020 г.)

Решение (20.11.2020 г.)

Решение за изменение на решение номер Е-РД-16-675 от 20.11.2020 г. (17.12.2020 г.)

Договор (16.03.2021 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 11.03.2021 г., публикувано на 16.03.2021 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (12.10.2021 г.)