Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.07.2021
Краен срок за получаване на документи: 13.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 13.07.2021

Покана и приложения (06.07.2021 г.)

Доклад (28.07.2021 г.)

Протокол (28.07.2021 г.)

Решение (28.07.2021 г.)

Договор (20.09.2021 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 15.09.2021 г., публикувано на 20.09.2021 г.)

Обявление за приключил договор за АОП (31.03.2022 г.)