Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.07.2021
Краен срок за получаване на документи: 13.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 13.07.2021

Покана и приложения (06.07.2021 г.)

Доклад (28.07.2021 г.)

Протокол (28.07.2021 г.)

Решение (28.07.2021 г.)

Договор (20.09.2021 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 15.09.2021 г., публикувано на 20.09.2021 г.)