Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 25.03.2015
Краен срок за получаване на документи: 25.03.0201

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката

 

Споразумение към договор за възлагане на поръчка

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 17.04.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 09.06.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 06.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 17.08.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 07.09.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 08.10.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.11.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 07.12.2015 г.)

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение на договор (09.03.2016 г.)