Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекция "Природни ресурси и концесии" към Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.12.2015
Краен срок за получаване на документи: 15.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 15.12.2015

Решение

Доклад, протокол и Решение (18.12.2015 г.)

Договор (11.01.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 21.01.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 11.01.2017г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 20.02.2017 г.)