Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия

Становище на ДНСК във връзка с постъпили въпроси по процедурата за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия

Становище на ДНСК във връзка с постъпили въпроси по процедурата за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на ...

още

Разяснение във връзка с постановление № 80 на МС от 09.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от механизма за възстановяване и устойчивост

Разяснение във връзка с постановление № 80 на МС от 09.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получате...

още

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка със спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди ("НЗВ")

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във вр...

още

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с предприятие в затруднено положение ("ПЗП")

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във вр...

още

Презентация на инвестиция 6 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия", представена по време на информационен ден на 9 април 2024 г.

Презентация на инвестиция 6 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия", пр...

още

Въпроси и отговори по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ

Въпроси и отговори по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенерги...

още

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ

Във връзка с множество постъпили въпроси по отношение на приложимия режим на държавна помощ по обявяваните процедури BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мо...

още

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Във връзка с множество постъпили въпроси по отношение на допустимите инсталирани мощности по обявяваните процедури BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощн...

още

Министерството на енергетиката обяви подбор на предложения за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Министерството на енергетиката обявява процедури чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-4.03...

още