Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

В Хасково и Русе се проведоха обучения за подобряване знанията и уменията на публичната администрация в областта на енергийната ефективност

В Хасково и Русе се проведоха обучения за подобряване знанията и уменията на публичната администрация в областта на енергийната ефективност свали снимката

В градовете Хасково и Русе се проведоха двудневни обучения за повишаване знанията и уменията на публичната администрация в областта на енергийната ефективност. Събитията се състояха в рамките на проект BG04 "Енергийна ефективност и възобновяемa енергия", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Бенефициент по проекта е Висшето училище по застраховане и финанси с партньори консултантската норвежка фирма Norsk Energi, Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и Енергоефект Консулт, България. Двете събития са част от тримодулните обучения, които се провеждат в шест областни града в България: Русе, Хасково, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. Обученията се провеждат през периода декември 2015 г. – април 2016 .г.

В периода 27.01.2016 г. – 28.01.2016 г. представители на общински училища и детски градини, общинската и областната администрация на Русе, общините Две Могили, Иваново, РЗИ-Русе, МБАЛ-Русе и АУЕР,  се запознаха с основните понятия в енергийните одити и със системите за високоефективно климатизиране на сгради с източници на възобновяема енергия. Пред русенската аудитория бяха проведени практически занятия в мобилен офис с дидактическо оборудване за обучение за системи за използване на аеротермална и геотермална енергия. Енергийното обследване като инструмент на анализа и основи на построяването на енергийните баланси бяха други засегнати теми по време на обучението. На обучаващите бе поставено практическо упражнение за разработване на опростено енергийно обследване, което включва извършването на енергиен баланс на сграда, оценяване на мерки за енергийна ефективност и финансов анализ на мерките, оценка на примерно енергийно обследване и откриване на несъответствия, икономическа оценка на системите, както и основни принципи при изготвяне на технически задания за внедряването им.

В периода 04.02.2016 г. – 05.02.2016 г. в Хасково се проведе първото двудневно обучение, в рамките на което участниците се запознаха с националното и европейско законодателство в областта на енергийната ефективност. Други разгледани теми бяха: Енергийният мениджмънт, оценка на ефективността на енергийните проекти, както и основни познания в сферата на енергийните одити. Участие в този първи модул взеха представители на община Хасково и общините от областта,  както и на различни училища, детски градини и читалища от региона.

отпечатай тази страница