Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Документи по проекта "Южен поток"

Основен приоритет на служебното правителство е да запознае българското общество с фактите както за състоянието в енергетиката, така и по отношение на големите енергийни проекти. В тази връзка Министерството на икономиката и енергетиката публикува всички документи по проекта "Южен поток", които не представляват търговска тайна и не засягат трети страни. Експертите на МИЕ ще продължат да преглеждат документите и всички, достъпни за обществеността и представляващи интерес ще бъдат публикувани.

Справка с входящата и изходящата кореспонденция по "Южен поток"

Протоколно решение на министър Васил Щонов (11 август 2014 г.)

Писмо на премиера Пламен Орешарски (писмото, изпратено до всички министерства, не е входирано в деловодната система на МИЕ)

Писмо на министър Драгомир Стойнев до БЕХ (08.07.2014 г.)

Писмо на министър Драгомир Стойнев до БЕХ (12.06.2014 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България (Обн. - ДВ, бр. 99 от 18.11.2008 г., в сила от 12.08.2008 г. Ратифицирано със закон, приет от 40-то Народно събрание на 25 юли 2008 г. - ДВ, бр. 69 от 2008 г. Издадено от министъра на икономиката и енергетиката)

Писмо от министър Васил Щонов до Главния прокурор (19.08.2014 г.)

Комуникация с ЕС по Процедура за нарушение № 2014/2176 във връзка с изпълнението на българския участък на проект "Южен поток" (08.08.2014 г.)*

Предоставяне на писмо относно Междуправителственото споразумение по проект "Южен Поток" (09.07.2014 г.)

Консултации между Република България и ЕК във връзка с морската част на проекта "Южен поток" (26.06.2014 г.)*

Законодателни предложения във връзка с реализацията на проект "Южен поток" (06.06.2014 г.)

Експедиционна бележка относно приложено писмо с номер № ПВ 7-1883/3.4.2014 - оригинала на писмото от еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, съдържащо коментари и конкретни въпроси относно предложените промени в закона за енергетика на РБ във връзка с изпълнението на проекта "Южен поток" (04.06.2014 г.)

Грама относно предстояща наказателна процедура във връзка с изпълнението на проекта "Южен поток" (02.06.2014 г.)

Писмо от министър Стойнев до комисар Г. Йотингер относно планирани изменения в българския Закон за енергетиката свързани с морската част на проекта "Южен поток" и провеждане на консултации в София (15.05.2014 г.)*

Писмо от министър Стойнев до комисар Г. Йотингер относно планирани изменения в българския Закон за енергетиката свързани с проект "Южен поток" (14.04.2014 г.)*

отпечатай тази страница