Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

БМГК подкрепя реформите в сектор "Енергетика"

Ръководството на Българската минно-геоложка камара изразява своята подкрепа на министъра на енергетиката Теменужка Петкова в провеждане на необходимите реформи в сектор "Енергетика". Това се подчертава в писмо на  УС на браншовата организация до министър Петкова.

Ръководството на БМГК изразява удовлетвореност от открития и конструктивен диалог на министерството с бизнеса и науката от минерално-суровинния отрасъл за създаване на условия за неговото развитие, увеличаване на инвестициите и работните места, се казва в писмото.

Пълния текст на писмото от БМГК може да прочетете тук.

отпечатай тази страница