Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

България и Турция ще продължат да си сътрудничат за гарантиране сигурността на енергийните доставки

България и Турция ще продължат да си сътрудничат за гарантиране сигурността на енергийните доставки свали снимката

България и Турция ще продължат съвместното си сътрудничество за гарантиране на диверсификацията и сигурността на енергийните доставки. Около това се обединиха министърът на енергетиката Владимир Малинов и д-р Алпарслан Байрактар – министър на енергетиката и природните ресурси на Република Турция. Двамата проведоха среща в Истанбул по инициатива на министър Малинов във връзка с Решение на Народното събрание на Република България от 19-ти април 2024 г. Припомняме, че с него се възлага на министъра на енергетиката да предприеме необходимите действия с цел предоговаряне на Споразумението между "Булгаргаз" ЕАД и турската енергийна компания "Боташ". В тази връзка българската страна изрази желание за преразглеждане на споразумението, а от турска бе изразено разбиране и готовност за продължаване на сътрудничеството. Енергийните министри възложиха на мениджмънта на двете компании да започнат активна работа във връзка със споразумението между "Булгаргаз" и "Боташ".

Обсъдена бе и възможността за увеличаване на свързаността между електропреносната и газопреносната система между двете държави. Отчетен бе и напредъкът, след като българският газопреносен оператор "Булгартрансгаз" ЕАД и операторът на газопреносната система на Република Турция "Боташ" подписаха споразумение за междусистемно свързване през януари тази година. По думите на министър Малинов документът е от важно значение за диверсификацията на източниците на природен газ не само за България, а и за регионалния и европейския газови пазари. Чрез газопреносната мрежа на Турция се осигурява достъп до природен газ от добив от местни находища, Азербайджан, Иран и глобалния пазар на втечнен газ посредством терминалите за регазификация в Турция.

отпечатай тази страница