Теменужка Петкова: Енергийната система на страната е стабилна и няма основания за притеснения

Водещ: Енергийната ни система се справя с усложненията, свързани с извънредното положение заради заразата от коронавирус, това беше едно от посланията преди дни на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Така ли е? Г-жо Петкова, добър ден. Това е следващият ни събеседник в "Неделя 130". Добър ден.

Теменужка Петкова: Добър ден. Енергийната система на страната е стабилна, българските граждани трябва да бъдат спокойни, системата работи в съвсем нормален ритъм, нормални условия, така че няма основания за притеснения, свързани с енергийната сигурност на страната.

Водещ: Един от големите въпроси, г-жо Петкова – може ли да има мораториум върху плащането на сметките за ток, вода, газ, както например, това беше направено в Италия? Преди малко вашият колега Владислав Горанов каза, че Италия не бивало да бъде давана за пример, понеже била фискално не дисциплинирана, но в нашия разговор едва ли това има кой знае какво отношение.

Теменужка Петкова: Това, което със сигурност мога да кажа, е че всяка една страна своеобразно своите специфики и своеобразно своите икономически параметри и възможности, може да предприема такива мерки, които счете за най-благоприятни и най-удачни в тази ситуация. Ние, разбира се, сме направили своята оценка и мерките, които сме предложили, са напълно релевантни към ситуацията. Те вече са материализирани в Закона за извънредното положение. Няколко са категориите мерки, които ние смятаме, че са изключително важни в този момент. Знаете, че енергетиката е секторът, който е пряко свързан с Националната сигурност на страната. Това е една изключително важна тема, която никога не трябва да забравят. И в този контекст е изключително важно този сектор да бъде финансово стабилен, защото може да се окаже в един момент, че финансовата дестабилизация на сектор енергетика може да доведе и до рискове свързани с техническата възможност секторът да функционира нормално.

Водещ: Има ли на този етап такава опасност?

Теменужка Петкова: Такава опасност на този етап няма и не може да има, тъй като мерките, които ние сме предприели са напълно адекватни и релевантни на ситуацията. Но ако се тръгне в популистката сфера на разсъждение и започнем да говорим за налагане на мораториум върху плащанията,това означава, че ние казваме на хората – докато трае извънредното положение всички вие сте задължени и можете да се възползвате от това, което Законът ще постанови с мораториум и няма да плащате своите сметки. Сами разбирате, че по веригата от производството на електрическа енергия до нейната реализация, цялата тази верига ще бъде изключително затруднена и ще се създаде един финансов дисбаланс и междуфирмена задлъжнялост. Това е един изключително неблагоприятен сценарии, който по никакъв начин не бива да се допуска. Мерките, които ние предлагаме са свързани на първо място, с това да се гарантира непрекъснатостта на доставките. В тази връзка ясно сме предложили, и много се радвам, че парламента прие, всички електроразпределителни предприятия, както и електроенергиен системен оператор, да преустановяват всички планирани, планови ремонтни дейности по рехабилитация на мрежата. Целта е, тъй като знаете, че когато се прави такъв планов ремонт се налагат временни изключвания, които траят 30 мин., час, два и ние искаме да елиминираме всяка такава възможност. Така че тези планови ремонти са преустановени. Втората много важна мярка, която е свързана с непрекъсваемостта на доставките на всички болнични заведения, на всички държавни учреждения, на всички телекомуникационни оператори, които имат два алтернативни източника за захранване с електрическа енергия, които взаимно се резервират. И отделно от това имат собствен източник за захранване с електрическа енергия. В 7-дневен срок от приемането на Закона да извършат извънредна проверка по отношение на нормалното функциониране на тези мощности, защото те в определен момент може да се наложи да гарантират непрекъсваемостта на доставките. Така че тези проверки са изключително важни и резултатите от тях трябва да бъдат незабавно предоставени на Министерството на енергетиката за приемане на последващи стъпки. Другата много важна мярка, която ние считаме, че трябва да бъде приложена в този момент, е да се даде възможност на всички български граждани, битови потребители, съответно да имат възможност да заплатят своите сметки, като двойно се увеличава срокът на заплащане от 10 на 20 дни на сметките. И в Закона много ясно е посочено, че министърът на енергетиката по предложение на Националния щаб, тоест в зависимост от динамиката на ситуацията, има право да удължава този срок толкова, колкото е необходимо. Като, разбира се, това ще бъде съобразено с финансовата стабилност на сектора. Така че тези мерки са изключително важни.

Водещ: Г-жо Петкова, само дотук да обобщим. Това обаче на практика са, ако може така да бъде казано, технически мерки. Говорихте за профилактика на електроразпределителни предприятия, говорихте за удължаване на срока, но не и за мораториум. Казвате полулизъм е това, което се прави в Италия, и някой би ви възразил, че това просто е грижа за гражданите,които са и без това в затруднено положение в този момент.

Теменужка Петкова: Нека да предположим, че тази мярка, свързана с налагане на такъв мораториум , бъде приложена и след няколко месеца гражданите ще получат няколко сметки за няколко битови услуги, които те ползват. Те ще получат 4 сметки за плащане на електрическа енергия, 4 сметки за телефон, 4 сметки за парно, хипотетично говорим. Как смятате, че това ще се отрази на българските граждани или на потребителите в която и да е държава.

Водещ: В Италия например този проблем е решен с разсрочването на сметките след този двумесечен период, доколкото разбирам.

Теменужка Петкова: Ами ние го въвеждаме този механизъм сега, в рамките е на този закон. Дава се възможност за удвояване на срока за плащане, като този срок е бъде удължаван толкова, колкото е необходимо, така че българските  граждани да бъдат абсолютно спокойни и да се осигури техния комфорт. Не е необходимо да се води до финансови затруднения в толкова важен сектор. А от друга страна, това не би били добре и за потребителите. Тези сметки ще стоят така или иначе. И ако на едно семейство се каже, че трябва да плати няколко сметки по няколко комунално-битови услуги, които ползва, при всички случаи, повярвайте ми, това ще се отрази по-неблагоприятно. Но държавата е на своето място, тя се грижи за това хората да бъдат спокойни. И нито един български гражданин не трябва да се притеснява от това.

Водещ: Какво се случва с работата на ключови предприятия като например АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица изток 2", НЕК?

Теменужка Петкова: Това са предприятия, които са част от стратегическата инфраструктура на страната. Разбира се, в такава ситуация ние сме предприели всички необходими мерки. Във всяко едно от търговските дружества в областта на държавната енергетика са въведени мерки, които националният щаб предлага. Смея да твърдя веднага, още след първите индикации за задаващия се проблем. Така че навсякъде са внедрени такива мерки. Колегите са снабдени със съответните предпазни средства. Една част о т персонала, който предимно е зает в администрацията и може да работи о вкъщи, осъществява тази своя дейност от там. Колегите, които имат възможност да ползват отпуск, неизползван в предишни години, са в такъв отпуск. Въведена е пропускателна система във всяко едно от дружествата. Осъществява се мерене на температурата на всички колеги, въведени са мерки за дезинфекция в помещенията, в които се работи. Създадена е необходимата организация на работа, така че да се гарантира непрекъсваемостта на работата на електроенергийната ни система.

Водещ: Между другото в контекста на това как може да бъде облекчено състоянието на хората, които, надявам се да не са много, но със сигурност ще има и такива, които ще останат без работа, госпожо Петкова. Кога и по какъв начин намалението на цената на газа със задна дата, което беше договорено с " Газпром", ще се отрази върху сметките на хората ?

Теменужка Петкова: Ами нашият стремеж е максимално бързо да се случи това. Ние в момента сме на финала на разработване на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който ще въведем този механизъм, на базата на който парите, които са надвзети, получават се като разлика надвзета от " Газпром", от "Булгаргаз", ще бъдат възстановени на клиентите на "Булгаргаз". Така че може би още следващата седмица ще имаме тези мерки, които ще обсъдим.

Водещ: Можете ли да разкриете поне частично някакви параметри, горе-долу колко, да кажем, ще намалее, ще намалее ли изобщо и с колко, да кажем, сезонната сметка за парно на едно семейство в България?

Теменужка Петкова: Ами видяхте, че КЕВР още в рамките на вчерашния ден оповести информация на база на своите разчети, които са направени по топлофикационни дружества в цялата страна, и намалението на цената на парното ще варира от 8 до 25% в резултат на предоговарянето на условията на договора с "Газпром".

Водещ: Предполагам, че пари със задна дата няма да се получават.

Теменужка Петкова: Механизмите, които разглеждаме, включват възможността тези, така да се каже, надвзети суми, след като бъдат възстановени от "Булгаргаз" на съответните негови клиенти, да бъдат приспаднати от сметките на всеки един клиент.

Водещ: Обаче сега, доколкото разбирам, законът, който беше приет от Народното събрание, ще ви попречи да намалите, на КЕВР да намали цената на топлофикациите, да намалят цената, защото цената на стоки и услуги трябва да е средно аритметична на последните три месеца, доколкото разбирам.

Теменужка Петкова: Аз разбрах, че това нещо е прието по предложение на колегите о т БСП. Смятам безспорно, че този текст се нуждае от прецизиране именно и от гледна точка на предоговарянето между "Газпром" и "Булгаргаз" и тази разлика, която трябва да се възстанови на клиентите на "Булгаргаз". Просто с тази разпоредба в закона това става почти невъзможно. Така че аз също смятам, че трябва да има известно прецизиране на този текст, като, разбира се, борбата със спекулата трябва да бъде пресечена още в най-ранен етап. Но не означава, че трябва да се пречи по някакъв начин на нормалния ход на нещата.

Водещ: В този смисъл да разбирам ли, че ГЕРБ ще подкрепи евентуално вето на президента, защото очакваме някъде около 12:00 ч. изявление на държавния глава Румен Раде в, в което вероятно ще обяви, че налага вето поне на текстове о т този закон ?

Теменужка Петкова: Ами нека да видим какво ще каже президентът, но това е на пръв прочит във връзка с предложението на БСП, което очевидно е подкрепено и от останалите колеги от българския парламент. Но нека да видим.

Водещ: Добре. Госпожо Петкова, с оглед намаляващите на световните пазари цени на петрола, защо така не усещаме намалението по българските бензиностанции? Не знам дали точно към вас е този въпрос, но вие в крайна сметка сте в тази сфера от доста години. Вашето обяснение, не че вие отговарят е за това, но вашето обяснение какво е ?

Теменужка Петкова: Трудно ми е да вляза в някакви детайли по тази тема, тъй като знаете, че доставката на този тип продукти изцяло се регулира от свободния пазар. Всеки един от тези доставчици може да даде такова обяснение.

Водещ: Така да се каже, свободният пазар е много чувствителен при повишаването на цените, но при понижаването им не е чак толкова чувствителен или поне не е толкова свръхактивен.

Теменужка Петкова: Ами вие виждате, че това, което е в нужда, управляваме и ние в рамките на държавната енергика, успешните преговори, които проведохме с " Газпром", ще доведат до реалното намаление на цената на природния газ и това всички български потребители ще го усетят.

Водещ: Между другото, предвиждате ли преговори с " Газпром" и по-нататък за допълнително намаляване на цената на синьото гориво, защото имаше критики към вас, че това първо се е случило много късно, и второ, намалението не е такова, каквото би трябвало да бъде?

Теменужка Петкова: Ами събитията са се случило тогава, когато е било възможно това да се случаи. Защото споразумението, което ЕК подписа с "Газпром" по антимонополното дело, по никакъв начин не означава, че веднага след подписването на това споразумение може да се тръгне в посока искане и съответно водене на преговори за намаляване на цената. В споразумението много ясно са посочени условията и критериите, при които това може да стане. Това може да се случи, ако цената на тази суровина се получава от " Газпром" от съответната държава и тази цена е по-висока от цената на континенталните хъбове на граници на Германия, Франция, Италия. Колегите от "Булгаргаз" в продължение на няколко месеца следяха всички тези тенденции в цените и тогава, когато настъпи този момент, те съответно на 5 август 2019 г. депозираха своето искане и стартира процесът по водене на преговори. И както виждате сега, с ретроактивно действие ние ще върнем тази нова цена, която договорихме, и тя влиза в сила о т 5 август 2019 г.

Водещ: Планирате ли и по-нататъшни преговори в тази посока с "Газпром"?

Теменужка Петкова: Споразумението първо трябва да кажем, че дава възможност и на двете страни да имат подобна инициатива. Има съответен срок, период на базата могат да бъдат водени преговори, и то в рамките на всеки две години. Така че това, което се искаше от нас, от колегите от "Булгаргаз", преговорният екип го изпълни, мисля много добре.

Водещ: Заплашена ли е в сегашната ситуация, госпожо Петкова, реализацията на проектите АЕЦ "Белене" и Турски или Балкански поток?

Теменужка Петкова: Безспорно извънредната ситуация, която се получи в целия свят, ще доведе до известна реорганизация по отношение на дейностите, които се извършват във връзка с тези големи инфраструктурни проекти в енергетиката, които се развиват в България , и по отношение на "Балкански поток", и по отношение на интерконектора Гърция – България. Това, кое то трябва да кажем, че изпълнителите на обществените поръчки по тези два проекта, строителите, направиха реорганизация на своята работа по двата проекта. Извършват се дейности, които могат да бъдат извършвани при стриктно спазване на указанията и изискванията на Националния щаб, така че работи се по тези проекти. Що се отнася до проекта АЕЦ "Белене", вие знаете, че една от възможностите за запознаване с цялата информация във връзка с проекта, е на базата на информационна стая, която е ситуирана в НЕК. Към настоящия момент няма как да се осигури такъв достъп на петте компании, които потвърдиха желанието си да участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор. В началото на следващата седмица ние ще изпратим и ще подпишем споразумението за конфиденциалност, ще изпратим информационния меморандум на тези компании и те ще могат да анализират цялата информация в него. Но това, върху което възнамеряваме да се концентрираме, е че всъщност срокът за подаване на обвързващо оферта ще започне да тече от момента, в който тези компании ще имат достъп до информационната стая, защото там е цялата база данни за проекта. Ще се наложи, може би удължаване на сроковете, но по съвсем обективни причини.

Водещ: Горе -долу с колко за интерконектора, за "Балкански поток", за АЕЦ "Белене"?

Теменужка Петкова: Към настоящия момент проектите "Балкански поток" и интерконекторът Гърция – България, се движат в рамките на сроковете, които са предвидени в договорите. Ако говоря за проекта АЕЦ "Белене" като срокове, които са разписани в процедурата за избор на стратегически инвеститор.

Водещ: А да не би някой от тези стратегически инвеститори да е размислил?

Теменужка Петкова: По отношение на АЕЦ "Белене", не.

Водещ: По отношение на АЕЦ "Белене".

Теменужка Петкова: Не. И петте компании, които потвърдиха своето желание да подадат обвързваща оферта, продължават да поддържат своя интерес. Ние сме в непрекъсната комуникация с тях, така че нищо не се е променило.

Водещ: Все още е рано да говорим за срокове, така ли, за изграждането на централата имам предвид?

Теменужка Петкова: Просто може би тази криза с коронавируса ще наложи известно удължаване на срока за подаване, съответно изготвяне и подаване на обвързващите оферти, а ние можем да стартираме процедура по преговори, когато видим съответно офертите и условията и параметрите, които предлага всяка една от тези компании. Така че в тази връзка може би с месец, месец и половина целият срок ще бъде изтеглен във времето. Това са прогнозите към настоящия момент.

Водещ: Отразява ли се пандемията от коронавирус, госпожо Петкова, върху разговорите, върху мисленето изобщо за т.нар. "зелена сделка", предложена от ЕС?

Теменужка Петкова: Пандемията на коронавируса се отразява върху целия живот в света, върху всички сфери от неговото развитие. Безспорно и темата, свързана със зелената сделка може би също ще отложи някои дейностите, някои от приоритетите си, разбира се тези, които могат да бъдат отложени. Но аз смятам, че ЕС няма да се откаже от своята крайна цел да бъде лидер в борбата с климатичните промени.

Водещ: А България актуализира ли позицията си по т. нар. Зелена сделка, имаме ли вече ясна позиция, защото преди време казахте, че въглищните централи в България на този етап няма да затварят.

Теменужка Петкова: България има своя национална рамкова позиция по тази тема и ние сме я представители съответно и в ЕК. До 2030 г. в интегрирания план "Климат, енергетика" ние много ясно сме посочили 2030 с "Хоризонт 2050", че въглищните централи продължават да бъдат мощности, на които ние ще разчитаме и за в бъдеще.

Водещ: И как гледат европейските ни партньори на това заявление?

Теменужка Петкова: Съгласно Договора за функциониране на ЕС, всяка една държава-членка има абсолютно самостоятелност при определяне на своя енергиен микс, така че няма никакви забележки към настоящия момент от страна на ЕК. Имахме препоръка да увеличим своята амбиция по отношение на възобновяемите енергийни източници, от 25 на 27%. Ние сме се съобразили с това и работим в тази посока.

Водещ: Добре. Благодаря ви.