Теменужка Петкова: Договорените изменения по дългосрочните договори с американските централи не е за сметка на удължаване на техния срок

Водещ: Първият ни гост днес ексклузивно е министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Здравейте. Добре дошли.

Теменужка Петкова: Здравейте.

Водещ: Веднага започвам с новините, защото се оказаха много около вас. Днес вие предоговорихте част от клаузите между Националната електрическа компания (НЕК), нали така, и американските Марици, както ги наричаме за по-кратко. Появиха се радостни възгласи: ще падне цената на тока с 30 на сто. Така ли е?

Теменужка Петкова: Може би първо трябва да внесем малко яснота. Ще започна с това, че днешният ден е наистина важен за българската енергетика. Важен, защото през днешния ден успяхме да сключим споразумение с нашите американски партньори за изменение на дългосрочния договор за закупуване на електрическа енергия, като измененията, които предвиждаме и договорихме, че трябва да се случат, са следните: на първо място договорихме намаляване на цената за разполагаемост, която НЕК е длъжна да изкупува електрическата енергия, произведена от двете централи. Това означава следното – цената, която НЕК плаща на двете американски централи, условно казано се състои от две компоненти. Едната компонента е цена за разполагаемост и другата компонента е цена за енергия.

Водещ: Какво е разполагаемост?

Теменужка Петкова: Това са случаите, в които НЕК заплаща на двете американски централи, при положение, че не работят, но стоят в готовност да бъдат включени по всяко едно време, когато е необходимо. А цената за енергия – това е цената, която при натоварване на централите те произвеждат електрическа енергия. Това е цената, която НЕК плаща. Само за сведение, цената за разполагаемост е значително по-висока от цената за енергия.

Водещ: Казвате, че когато те не работят, ние плащаме по-висока цена на американските централи, от когато работят?

Теменужка Петкова: Точно така. Затова нашите усилия по време на преговорите ги насочихме към това да достигнем намаление на цената за разполагаемост. И така с радост мога да споделя, че успяхме. Тук искам да благодаря и специално на нашите американски партньори, защото проведохме много конструктивни разговори с тях, много откровени разговори. И бяха изключително добре настроени към това, което ние предложихме. Това не означава, че преговорите са били лесни – напротив, преговорите бяха много трудни и продължиха буквално до снощи късно вечерта. Но резултатите смятам, че си заслужават. Много е важно да отбележим и това, че намалението на цената не е за сметка удължаването на срока на тези договори. Това е един много важен момент и смятам, че е добре да се знае, че договорите ще приключат в рамките и в параметрите, в които те са сключени. Общо ефектът за НЕК оттук, от датата на влизане в сила на това споразумение, а таза дата ще бъде до 30 юни, до тогава НЕК трябва да се издължи на двете американски централи. Задълженията, които НЕК има, са 700 милиона. И след влизането в сила на това споразумение, започват да текат и са в сила новите цени.

Водещ: Да обясним – откъде дойде спекулацията в няколко медии, че на практика след това споразумение ще падне цената на тока с 30 на сто за потребителя, за обикновения човек?

Теменужка Петкова: Важно е да обясним следното – намалението на цените за изкупуване на електрическата енергия от двете американски централи няма да как да влияе пряко върху цената на електрическа енергия. Но това влияе пряко върху дефицита в НЕК – дефицита, който всички ние плащаме така или иначе чрез цената на тока. Когато НЕК дава своето заявление пред ДКЕВР и поставя искане за определена цена. С постигнатото намаление на тези цени определено мога да кажа, че НЕК ще се опита да задържи настоящите цени на електрическата енергия.

Водещ: Тоест ефектът е да се задържат сегашните цени.

Теменужка Петкова: Абсолютно. Но трябва да отворим една скоба и да кажем, че ДКЕВР е тази, която ще определи цената. Но при така стеклите се обстоятелства, имайки предвид промените, които бяха извършени в Закона за енергетиката, които бяха насочени изцяло към това да бъде свит дефицитът в системата. Знаете, че с тези промени ние на практика извадихме от енергийния микс топлоелектрическите централи, които не произвеждат по високоефективен и комбиниран начин. Само от тази мярка загубата, която НЕК е реализирала за 2014 година от тези топлоелектрически централи, е 231 милиона лева. Ако ние спестим тези 231 милиона лева, това директно намалява дефицита в НЕК. Така че с всички тези мерки, които приехме до този момент, аз се надявам, че НЕК с подаването на заявлението няма да иска увеличаване на цената.

Водещ: Сега, няколко конкретни въпроса – обаче ЕРП-тата искат увеличаване на цената на тока от юли месец. Знам, че ще кажете новата комисия, сформирана от Иван Иванов и другите там, ще трябва да се произнесат. Но аз ви задавам следния хипотетичен въпрос – ако все пак изпълнят желанието, държавният регулатор каже: Да, прави сте. Ще бъде по-висока цената на тока, означава ли, че пак ще бъде задържана крайната цена, благодарение на този договор?

Теменужка Петкова: Аз с риск да повторя това, което вие казвате, няма как да кажа нещо по-различно, тъй като определянето на цената на тока е в изключителната компетентност на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Аз и друг път съм имала възможност да споделя, че аз няма да съм министърът, който ще прави прогнози и ще казва: Цената трябва да отива нагоре или надолу. Разчитам изцяло на компетентността и на обективността на КЕВР. Вярвам изключително много на нейния председател Иван Иванов и съм сигурна, че Комисията ще вземе най-правилните решения.

Водещ: Ще им се месите ли? Защото имаше едни шефове на Енергийни регулатори, които изпълняваха каквото им кажат – всякакви нареждания, разнасяха ги като мечки да дават някакви информации. Помните за какво говоря – няма да споменавам имена. Как ще се държите с тази Комисия, до каква степен ще й дадете свобода?

Теменужка Петкова: Аз лично ще се държа така, както винаги съм се държала. По никакъв повод и по никакъв начин не съм се опитвала и никога не бих се опитвала да въздействам на работата на Комисията. Сега, с промените, които направихме в Закона за енергетиката, вие знаете, че КЕВР е на пряко подчинение на Народното събрание. Това гарантира нейната обективност и независимост. И смятам, че това е една много добра и сериозна крачка напред.

Водещ: Добре, сега да ви попитам обаче и за "Уестингхаус" – окончателно ли прекратихте преговорите за строежа на нов блок в АЕЦ "Козлодуй"?

Теменужка Петкова: Тук трябва малко да припомним история. На 1 август 2014 година колегите от предишното правителство са подписали акционерно споразумение между АЕЦ "Козлодуй", АЕЦ "Козлодуй-нови мощности" и "Уестингхаус", като това акционерно споразумение за изграждане на нова мощност на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй", но това акционерно споразумение е подписано под условие. Условието е, че то ще влезе в сила, ако бъде потвърдено от следващо правителство. Нашето правителство трябваше, за да потвърди или да не потвърди подобно акционерно споразумение, трябваше да извърши много подробен анализ на всички клаузи в него. Анализирайки всички клаузи от акционерното споразумение и за да направим това, ние направихме една съвместна работна група с експертите от "Уестингхаус", с експертите от Министерството на енергетиката, от Български енергиен холдинг (БЕХ), от АЕЦ "Козлодуй". В хода на анализа на акционерното споразумение, всъщност, ние поставихме и нашите конкретни изисквания. Нашето изискване беше "Уестингхаус" да се яви като стратегически инвеститор в този проект.

Водещ: Никъде в света не са стратегически инвеститор. Те са първите у нас, ако се случи нещо.

Теменужка Петкова: Да, така е, но тук има още една подробност, която може би широката общественост не знае – първоначално решението на Министерски съвет за изграждането на този проект като стратегически инвеститор да се яви като такъв, е участвал в проекта "Тошиба". След определено време "Тошиба" напуска проекта и на мястото на "Тошиба" като стратегически инвеститор влиза "Уестингхаус". И всъщност, тази тема беше много дълго дискутирана. Нашето искане, нашата молба към нашите партньори от "Уестингхаус", беше те да се явят наистина като стратегически инвеститор, което означава да увеличат процента на акционерното си участие в бъдещата съвместна компания, да участват с реални парични вноски и да не излизат от проекта 1 година преди въвеждането на експлоатация на блока.

Водещ: И те отказват?

Теменужка Петкова: Съгласно акционерното споразумение, срокът, в който "Уестингхаус" ще остане в този проект и ще води преговори е 31 март 2015 година. Този срок изтече без ние да сме постигнали определено съгласие по тези толкова важни за нас въпроси. Но това не означава, че разговорите с "Уестингхаус" са прекратени. Напротив, "Уестингхаус" си остава стратегически партньор в областта на ядрената енергетика, ние ще продължим разговорите с тях.

Водещ: Дадоха ли някаква заявка, че това е възможно?

Теменужка Петкова: Надявам се да работят по този въпрос.

Водещ: Само да ви кажа – преди два дена беше тук бившият ви колега Драгомир Стойнев, който беше министър на енергетиката, и който сключи това споразумение с "Уестингхаус". Той тук зададе следния прост въпрос, нали, аз отделно, че го питах – защо в последния ден и на финала, той каза: Ние нищо не сме подписали. Едно добро намерение. Само че казва: След като може парламента да гласува 16 милиарда заем, защо да не вземе пари, за да построим още един – това е неговият аргумент, питам ви аз – да построим 7-ми реактор? Тъй като след като изтекат сроковете за експлоатация на последните два реактора, ние оставаме без ядрена енергетика. Какво ще правим? С вейки, с перки ли само ще я караме?

Теменужка Петкова: Никой не се е отказал от 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй", напротив. Никой не отрича и необходимостта от нова ядрена мощност. Но ние трябва да се научим да анализираме ситуацията и да избираме наистина, най-икономически изгодните за България проекти.

Водещ: А този не беше такъв така подписан?

Теменужка Петкова: Към това акционерно споразумение и към този проект нямаше и финансов модел, от който ние да видим какви са параметрите, какви са финансовите параметри на този проект. Това е нещо изключително важно за това какво решение трябва да вземе правителството, дали трябва да пристъпи към нови инвестиции – те не са никак малки инвестиции.

Водещ: Т.е. започвате отново и от нулата преговорите с "Уестингхаус"?

Теменужка Петкова: Да, но нашето условие остава такова – те да се явят като стратегически инвеститор в този проект.

Водещ: Дават ли и най-малък нишан, както се казва на народен език?

Теменужка Петкова: Мисля, че работят по този въпрос. Ние сме отворени за разговори винаги, така че диалогът с тях продължава.

Водещ: Не е затворена книгата в този сюжет?

Теменужка Петкова: Разбира се.

Водещ: Още няколко бързи въпроса, защото към вас винаги има много. Българските индустриалци много се оплакват, вие бяхте и на тази среща, организирана от вестник "Стандарт" и от КРИБ, а тук, между другото, Домусчиев от 2 години го говори в това студио, и в качеството си на шеф на КРИБ и на бизнесмен, че ние изнасяме евтиния ток, а българската индустрия е принудена да купува скъп ток. От една страна дотираме гръцките фирми, които произвеждат по-евтино, а от друга страна, натоварваме българските потребители. Това ще се реши ли, г-жо Петкова?

Теменужка Петкова: Аз и вчера на форума, както аз, така и министър Лукарски, с който работим съвместно по тази тема, която касае пряко бизнеса, вчера дадохме нашия отговор. Да, ние смятаме, че тази несправедливост, така да се каже, трябва да бъде преодоляна, и то възможно най-скоро. Аз анализирах какви са били причините за престъпване към подобно действие от нашите бивши колеги.

Водещ: Да, каква е логиката да изнасяме евтиния ток в чужбина?

Теменужка Петкова: Идеята е била да се стимулира износа на електрическа енергия. И мотивите са, тъй като основният пазар за изнасяне на електрическа енергия на България са всъщност, гръцкия пазар, и тъй като Гърция като страна-членка на Европейския съюз отново плаща такава зелена добавка, то тогава опасенията са били, че това ще дублира тази зелена добавка в двете държави-членки. Но това съвсем не е така. Тъй като ние изнасяме електрическа енергия и за Турция, и за Сърбия и за Македония – страни, които не са членки на Европейския съюз, и на практика, по този начин нашият бизнес е прав, че дотираме чуждата икономика, да, за сметка на нашия бизнес. Аз смятам, че това е неправилно, и трябва да бъде променено. И ще направим всичко възможно, ние сме подготвили вече такава промяна. В най-скоро ще бъде факт.

Водещ: Днес бившият президент два мандата, сега лидер на АБВ в оставка Георги Първанов излезе с изключително гневна позиция заради срещата, която беше в Будапеща за "Турски поток", в която България не участва. Каза: Ние сме изолирани, ние сме в международна изолация. Дори поиска свикване на Консултативен съвет при президента. Толкова е тревожно, според него това, че след "Южен поток" ние губим позиции, въобще не можем да се докоснем и до "Турски поток". Всичко ли губим, г-жо Петкова?

Теменужка Петкова: Аз смятам, че подобно притеснение е леко преувеличено на този етап. Първо, за "Южен поток" трябва да кажем, да припомним отново, че ние до настоящия момент още не сме получили окончателна информация и някакъв писмен документ, от който да става ясно каква е позицията на нашите съакционери от "Газпром". Такава информация все още няма.

Водещ: Не сте ли го отписали, наистина? Всички сме го отписали – само вие ентусиасти.

Теменужка Петкова: Когато става въпрос за взаимоотношения между два търговски субекта и за една смесена компания, каквато е българо-руската компания "Южен поток-България", аз смятам, че нещата трябва да преминат своите законодателен път и решения. И когато не са налице всички решения, за да кажем категорично да или не на този проект, не бива да го отписваме и не бива да го оставяме в историята.

Водещ: Добре, вие не го отписвайте, обаче, кажете сега защо не бяхте поканена вие, не беше поканен български представител на срещата в Будапеща за "Турски поток"?

Теменужка Петкова: Аз смятам, че това са самостоятелни решения, които страните взимат. Вероятно са преценили, че на този етап не е необходимо да присъства България като страна-членка, но…

Водещ: Можем ли да бъдем заобиколена?

Теменужка Петкова: Трудно ми е да кажа при положение, че не сме покани и не сме там. Трудно е да кажа дали ще бъдем заобиколени и изобщо какви ще бъдат темите за разговор. На 21 април предстои среща в София на Групата, която всъщност ще разработва вертикалния газов коридор. Ще присъстват министърът на енергетиката на Гърция, министърът на енергетиката на Румъния, и съответно аз като български министър на енергетиката. На тази среща ще имаме възможност да обсъдим с моя гръцки колега ситуацията..

Водещ: Значи страховете и паниката на Първанов, защото това беше паническо изявление, аз рядко съм чела от него такова изявление, са силно преувеличени от ваша гледна точка?

Теменужка Петкова: Смятам, че са преувеличени. Нека да изчакаме да видим какви ще бъдат реакциите, и тогава вече бихме могли с по-голяма увереност да говорим, и да направим някакви анализи.

Водещ: На финала да ви попитам – вие ще отговорите ли на исканията, снощи му гостуваха Мартин Димитров и Петър Славов, депутати от Реформаторския блок, които искат да разкрият кои държавни фирми и колко пари са държали в КТБ. Вие ще съдействате ли, ще изпратите ли списък на свързаните с вашето ведомство енергийни държавни фирми какви пари, колко са държали, и на каква лихва, защото тук забележката е, само да отбележа, ако случайно не сте чули, че те са държани на много по-ниска лихва, отколкото депозитите на частни лица, и някои други бизнес субекти.

Теменужка Петкова: Аз смятам, че след като депутати от българския парламент поставят този въпрос, той трябва да намери своя отговор. Разбира се ще предоставим информацията, която законово е регламентирана и информация, която не би нарушила по някакъв начин изискванията на закона.

Водещ: Това са държавни пари, какъв закон ще нарушавате?

Теменужка Петкова: Разбира се, че ще я предоставим, ще предоставим подобна информация. Аз мога само да кажа за вашите зрители, че средствата на дружествата в енергийния сектор, които на практика са държали в КТБ, са приблизително около 150 милиона лева.

Водещ: Само от енергетика?

Теменужка Петкова: Само от енергетика.

Водещ: А кое дружество е държало най-много пари там?

Теменужка Петкова:Най-много са били парите на "Булгартрансгаз".

Водещ: И сега, според вас, част от тях загубени ли са? Имате ли информация…

Теменужка Петкова: Ще се борим до последно.

Водещ: Ама има изгубени пари, и ще чакате сега от ...

Теменужка Петкова: Има пари, които ще бъдат възстановени, разбира се, съгласно законовите изисквания, но ние ще се борим за всеки лев, тъй като за енергетиката е жизнено важно…

Водещ: А за истината ще се борите ли? Ще излезе ли оттам някаква яснота какво се е случвало там, как така всички държавни фирми от енергетиката, всички са си държали парите…

Теменужка Петкова: Аз лично през целия си съзнателен живот и професионалното си развитие, съм се борила за това истината да излезе наяве, и ще продължа да го правя.

Водещ: Добре. Благодаря ви за този разговор.

Теменужка Петкова: И аз благодаря.

8 април 2015 г.