Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Discussion news

Филтрирай по:

МЕ И МОСВ предлагат за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план "Енергетика и климат"

Министерствата на енергетиката и на околната среда и водите предлагат за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план „Енергетика и ...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за контрол на договорите по Закона за подземните богатства

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за контрол на договорите по Закона за подземните богатства...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергийната ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, с които се регл...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на актуализация на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на актуализация на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Репу...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. Пр...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения...

Министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството предлагат за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, усл...

още