Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на оценка на пазарната стойност на правото на ползване върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, район "Кремиковци", Столична община"

Дата на обявяване: 12.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2014

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката и енергетиката отправя покана към всички заинтересовани кандидати за изпълнение на услуга предмет: "Изготвяне на оценка на пазарната стойност на правото на ползване върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, район "Кремиковци", Столична община".

Приложение - Покана